Kdo jsme?
  • závodíme
  • získáváme sportovní úspěchy
  • vychováváme mládež
  • jsme jeden z nejlepších klubů v Jižních Čechách
  • jsme jako jedna velká rodina
logo
DDM Kaplice – kroužek judo

Jeden ze zájmových útvarů DDM Kaplice je také kroužek judo. Cílem kroužku je dát možnost všem přihlášeným dětem rozvíjet své pohybové schopnosti, zlepšit si svou fyzickou kondici, naučit se a utvrdit si základní pohybové aktivity a hlavně se pohybem bavit. V neposlední řadě je naším cílem naučit úplným začátkům juda, a to např.  pádové techniky, základní techniky znehybnění soupeře na zemi atd. Samozřejmostí je vzájemná provázanost s rozvojem morálně volních vlastností dítěte. V současné době jsou externími pracovníky trenéři SK Kaplice – judo Luboš Šístek, Michal Jokl, Míša Vilímková, Dominik Valdauf a Libor Štěpánek. S tréninky vypomáhají Dominik Vícha, Johanka Paťhová, David Valdauf a Lenka Valdaufová.   

SK Kaplice, z.s. – oddíl judo

Děti, které do kroužku „vydrží“ chodit (ne všem to sedne a je to stejné každý rok), se stávají členy oddílu SK Kaplice, který je registrován u Českého svazu judo. Cílem oddílu je udržet šikovné, nadané děti a ty, které mají zájem, do dalších let tréninku juda. V rámci sportovního tréninku jsou mladí sportovci připravováni na zkoušky technických stupňů. Nedílnou součástí je naše účast na turnajích v rámci kraje, ČR a zahraničí. Předseda oddílu je p. Libor Štěpánek.

Platby zápisného / příspěvků

1) Zápisné DDM Kaplice
600,- Kč za trénink 1x týdně (skupina nováčků)
1200,- Kč za trénink 2x týdně (skupina pokročilých)
Zápisné do kroužku judo se platí v 09/2019 po elektronické registraci, a to převodem na účet DDM https://ddmck.iddm.cz/prihlaseni

2) Členské příspěvky SK Kaplice, oddíl judo
1000,- Kč (skupina nováčků)
2000,- Kč (skupina pokročilých)
Členské příspěvky se platí v 04/2019, a to bezhotovostně na účet SK Kaplice, z.s.: 3066293399/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Slevy 
a) rodinná sleva 2 sourozenci – 15 %
3 sourozenci – 25 %

b) medailisté z MČR 2019 – 500,- Kč*
* částky budou vyplaceny během setkání rodičů s dětmi
(termín 02/2020)

Cvičební úbor – kimono

Kimono je pro nácvik juda důležité. Nicméně v úplně samotném začátku budou stačit určitě tepláky a tričko.

V omezené míře Vám dokážeme starší kimona nabídnout ke koupi (150,- až 200,- Kč). Pokud chcete pořídit nové kimono, cena nového se pohybuje od 600,- Kč do 1500,- Kč.